Ålsgårdecentret 2, 1.
Kontakt os: 49 70 00 77

Forside

Adgangsforhold:

Vores praksis er beliggende i venlige og lyse lokaler.
Vi lægger vægt på, at du føler dig velkommen og tryg ved mødet med os.

Gangbesværede og handicappede har let adgang til klinikken, da vi har automatisk døråbning og elevator til 1. sal, hvor vi bor.

Der er gode parkeringsmuligheder/handicapparkering på parkeringspladsen foran klinikken.

Klinikken har åbent for patienttilgang. Lægeskift skal foregå via Borger.dk

 

 

Klinikinformation

Lægens telefontid

Mandag:  8.00-9.00

Tirsdag:  8.00-9.00

Onsdag:  8.00-9.00

Torsdag:  8.00-9.00

Fredag: 8.00-9.00

 

Tidsbestilling

Mandag: 9:00-11:00

Tirsdag: 9:00-11:00

Onsdag: 9:00-11:00

Torsdag: 9:00-11:00

Fredag: 9:00-11:00

Åbningstider
Mandag: 8:00-16:00
Tirsdag: 8:00-16:00
Onsdag: 8:00-17:00
Torsdag: 8:00-16:00
Fredag: 8:00-12:00

 

Hvem er vi

Birthe Hjelmroth

Birthe Hjelmroth

Læge
Kristoffer  Kofod Vinding

Kristoffer Kofod Vinding

Læge
Trine Weihager

Trine Weihager

Sygeplejerske

Lægevejen

På Lægevejen eller i appen MinLæge

Elektronisk tidsbestilling kan foregå indenfor nedenstående tider (dog kun én konsultationstid - 15 min. - ad gangen) via lægevejen.dk, her er det også muligt at bestille medicin og maile med lægen.

På Appen MinLæge er desuden muligt at foretage videokonsultation efter aftale.

Der kan ikke bestilles tid på lægevejen til nedenfor nævnte emner, grundet forventet øget tidsforbrug:

  • Kørekortsattest + 70 år
  • Børneundersøgelser
  • Svangreundersøgelser
  • Diverse attester
  • Rejsevacciner
  • Spiraloplægning

 

Vi tilbyder

Konsultationer
E-mail konsultationer
Sygebesøg
Vaccinationer
Børneundersøgelser
Rygestop
Kostvejledning - vægtstop

Priser

Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen.

Hvis du er sikret i gruppe 1, hvilket er det mest almindelige,  er alle undersøgelser og behandling gratis, bortset fra visse attester, helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale for konsultation og undersøgelser. 

Vi har MOBILE-PAY

Udprintning fra journal til eget brug:  De første 10 sider er gratis herefter 5 kr. pr side

 

Vaccinationspriser pr. stk.

Di-Te (stivkrampevaccination)

200,-

Hepatitis A voksen

500,-

Hepatitis A barn

500,-

Hepatitis A + B

700,-

Hepatitis A + B barn

700,-

Hepatitis B

450,-

Hepatitis B barn

450,-

Gul feber

550,-

TBE Ticovac – flåtvaccine

500,-

TBE Ticovac – flåtvaccine børn

500,-

 

 

 

Attester:
(priserne er incl. moms)

Ansøgning om enkelttilskud:  400,- kr.

Kørekort > 70 år:  500,- kr.                                                                              

kørekort > 18 år: 350,- kr.

Attest ved afbestilling af rejse: 500,- kr.

High-school-attest: 1875,- kr.

Handicapskilt, Fri attest m.m.:  250,- kr.
Mulighedsattest:  400,- kr.
Sygemelding ved eksamen: 100,- kr.

Specielt angående sygemeldinger: Vi sender ikke regning til din arbejdsgiver. Vi afregner kontant med dig, hvorefter du afregner med din arbejdsgiver.

Sportsdykkerattester:
Udføres ikke her i klinikken
DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) anbefaler at vi henviser til Søfartssyrelsens autoriserede læger: www.dykkermedicin.dk

 

Information

Børnevaccinationer

Alder

  Vaccination Børneundersøgelse
5 uger     x
3 mdr.   DiTeKiPolActHib + Prevenar  
5 mdr.   DiTeKiPolActHib + Prevenar x
12 mdr.   DiTeKiPolActHib + Prevenar x
15 mdr.   MFR  
2 år     x
3 år     x
4 år   MFR < 4år x
5 år   DiTeKiPol x
12 år   HPV  
       
       

 

Di: Difteri Te: Tetanus (stivkrampe) Ki: Kighoste Pol: Polio
ActHib: Hæmofilus infl. bakterie der bl.a. kan forårsage meningitis og strubelågsbetændelse.
MFR: Mæslinger, Fåresyge og Røde hunde.
Prevenar: Pneumococ bakterie, der kan forårsage meningitis, især i alderen 0-2 år
HPV: human papillomavirus - vacc. til forebyggelse af livmoderhalskræft.
Oplysninger om de enkelte vaccinationer kan findes på www.ssi.dk

Pjece om Børnevaccinationer og de sygdomme, der vaccineres mod kan findes på www.ssi.dk eller udleveres i klinikken.

Rejsevaccinationer
Ved rejser til eksotiske lande vil den rejsende blive udsat for infektionssygdomme, som vi normalt ikke møder i Danmark. Vi tilbyder rådgivning vedrørende rejsevaccinationer i konsultationen, men oplysninger kan også findes på Statens Serums Instituts hjemmeside www.ssi.dk

Alle vaccinationer kan gives efter aftale, nogle har vi hjemme, ellers kan vi skaffe dem hjem, leveringstid op til 8 dage.

Rejsevaccinationer er uden for sygesikringsregi og således for egen regning.

Pneumokokvaccination
Personer med konisk lungesygdom og hyppige lungebetændelser og/eller svækket immunforsvar tilrådes vaccination mod lungebetændelse forårsaget af Pneumokokker. Vaccinationen holder mindst 5 år. Vaccinationen er ikke gratis.

INFLUENZAVACCINATION 2020

DET ER VIGTIGT AT MAN I ÅR BESTILLER TID TIL INFLUENZAVACCINATION, DA VI PGA. COVID19 IKKE MÅ HAVE STØRRE FORSAMLINGER I VENTEVÆRELSET.

 

Når vi er på kursus eller ferie, kan du ved akut opstået sygdom henvende dig til områdets øvrige læger mellem kl. 8 og 16.
Nedenfor kan du se en liste over lægerne. Når du ringer 49700077 får du på telefonsvareren oplyst, hvem der passer klinikken, netop den dag.

Lotte Willumsen
Ålsgårdecentret 2, 1. sal
3140 Ålsgårde
Telefon: 86 16 00 00

Jesper Zachau
Ålsgårdecentret 2, 1. sal
3140 Ålsgårde
Telefon: 49 70 90 48

Annette Meyer & Helle Winding
Sauntevej 2B
3100 Hornbæk
Telefon: 49 70 43 43

Mikael Birch
Nordre Strandvej 348, 1.
3100 Hornbæk
Telefon: 49 70 22 22

 

Fra 1. juli 2017 gælder nye regler for fornyelse af kørekort, således at ældre kan forny kørekort uden lægeattest.

Et fornyet kørekort gælder i 15 år.

Fornyelse af kørekort sker hos kommunens borgerservice. Det er ulovligt at køre uden et gyldigt kørekort, så husk at ansøge om fornyelse inden kortet udløber.

Regler for lægeattest

De nye regler, hvor kørekortet fornyes uden lægeattest, gælder ikke for bilister der i forvejen er  underlagt restriktioner grundet sygdom. her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder.

 

 

 

Helsingør Kommune tilbyder rehabiliteringsforløb til borgere med følgende diagnoser.

- KOL

- Type 2 diabetes

- Kræft

-Hjertekarsygdom

- Lænderyglidelse

 

Formål:

Rehabiliteringsindsatsen skal styrke borgerens muligheder for at bevare et selvstændigt og meningsfuldt hverdags- og arbejdsliv trods de forandringer, som sygdom og behandling medfører.

Alle forløb tilrettelægges  individuelt og igangsættes efter en indledende samtale med en sundhedsfaglig person, hvor borgerens  behov, personlige ressourcer og mål afdækkes.

Indhold:

- Sygdomsspecifik undervisning

- Fysisk træning, op til 12 ugers forløb

- Individuel kostvejledning og madlavning (hjerte- og diabetesforløb)

- Cafemøder og netværksdannelse

- Rygestoprådgivning. 

Tilbuddet er gratis men kræver henvisning fra egen læge.

Axeltorvs Apotek
Bjergegade 22, 3000 Helsingør

Ålsgårde Apotek                                                                                                                    

Ålsgårdecentret, 3140  Ålsgårde

Apoteket Gefionsvej                                              

Gefionsvej 45A,  3000 Helsingør

Stengade Apotek
Stengade, 3000 Helsingør

Apoteket Prøvestencentret                                                                                               

Prøvestenen, 3000 Helsingør

Humlebæk Apotek

Humlebæk Center 23, 3050 Humlebæk
Håndkøbsudsalg: Tikøb Brugs, 3080 Tikøb

Espergærde ApotekEspergærdecentret, 3060 Espergærde

Hornbæk Apotek
Sauntevej 2, 3100 Hornbæk

Behandling af oplysninger
I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Læge Birthe Hjelmroth som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Læge Birthe Hjelmroth behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
 
Typer af oplysninger
Læge Birthe Hjelmroth indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
·         Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
·         Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
 
Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
·         Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
·         Udarbejdelse af lægeerklæringer
·         Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
·         Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
·         Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
·         Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
·         Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
·         Afregningsformål
·         Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
-      Dokumentationspligt
-   Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
-   Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
-   Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
-   Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
-   Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
-  Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
-   Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
 
Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
 
Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
 
Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
·    Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
·    Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
·    Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
·    Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
·    Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
·    Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
·    Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
·    Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
·    I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
·         Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
·         Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 
 
 
  Tilbagekaldelse af samtykke.
      Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
 
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.
·         Novax Lægesystemer
·         DAK-E (digitale forløbsplaner)
·        DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 
Opbevaringsperiode
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
 
Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
 
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på :
 
Adresseoplysninger på klinikken:
 
Læge Birthe Hjelmroth
Ålsgårdecentret 2, 1
3140 Ålsgårde
Danmark
Telefon: 4970 0077
 
Dato: 25-05-2018

 

Find vej

Læge Birthe Hjelmroth
Ålsgårdecentret 2, 1. sal
3140  Ålsgårde
Telefon: 49 70 00 77